สูบรวย โดย  Bigstart Innovation

เครื่องสูบน้ำแบบใช้แก๊ส LPG ทำให้สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงลงได้ 80%

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
54%

สนับสนุนแล้ว

268,020

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

ดำนาอัจฉริยะ โดย  Bigstart Innovation

ทดแทนแรงงานคน กลไกการทำงานคล้ายกับการปักดำนาทุกอย่าง

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
52%

สนับสนุนแล้ว

258,880

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"Ignite" ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ โดย  NIA (Classic Case)

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพกโดยประยุกต์ใช้ถุงพลาสติก

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
46%

สนับสนุนแล้ว

231,120

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


ระบบขนส่งกล้วยไม้ โดย  NIA (Classic Case)

ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ สามารถลดค่าใช้จ่าย

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

210,120

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

เครื่องโรยข้าวงอก โดย  Bigstart Innovation

ออกแบบจากท่อพีวีซี เจาะรู เพื่อให้สามารถโรยข้าวงอกได้อย่างสะดวก สบาย

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

210,000

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

หญ้าหายเกลี้ยง โดย  Bigstart Innovation

เครื่องตัดหญ้าในนาข้าว ใช้งานได้ในดินเลน หรือดินแห้งๆ เป็นการพรวนดิน เพิ่มออกซิเจนในนาข้าว

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
40%

สนับสนุนแล้ว

198,100

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


เกี่ยวข้าวคุ้ม โดย  Bigstart Innovation

เกี่ยวข้าว 1 ไร่ ภายใน 1 ชั่วโมง รวงข้าวเป็นระเบียบ เมล็ดข้าวที่ได้ไม่แตกหัก

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
38%

สนับสนุนแล้ว

192,040

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

โอทูบับเบิ้ล เพิ่มพลังออกซิเจน โดย  Bigstart Innovation

อุปกรณ์เพิ่มอ๊อกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้ง สามารถเพิ่มอ๊อกซิเจนได้สูงและประหยัดไฟได้ 50%

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
36%

สนับสนุนแล้ว

180,000

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

ระบบเลี้ยงหอยเป่าฮื้อ โดย  NIA (Classic Case)

ระบบคอนโดมิเนียมหรือกล่องพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษวางซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
34%

สนับสนุนแล้ว

168,120

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน