"P’PET" ซอฟต์แวร์จัดการระบบเครื่องรับซื้อขยะรีไซเคิล โดย  NIA (Classic Case)

"P’PET" ตู้รีไซเคิลทำเงิน ธุรกิจขายขวด ล้ำยุค การรีไซเคิลขวดเพ็ทนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณ

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
67%

สนับสนุนแล้ว

336,280

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"พี เอส เจ" ระบบควบคุมแสงสว่างประหยัดพลังงาน โดย  NIA (Classic Case)

"PSJ Energy Save" เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมปริมาณแสงสว่างของหลอดไฟในอาคาร

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
52%

สนับสนุนแล้ว

259,980

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"Bio" บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย  NIA (Classic Case)

จานชามจากชานอ้อย ชูคุณสมบัติย่อยสลายใน 45 วัน ใช้กับเตาไมโครเวฟได้โดยไม่มีสารก่อมะเร็ง

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
51%

สนับสนุนแล้ว

253,740

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


"ไบโอโฟม" โฟมบรรจุภัณฑ์จากมันสำปะหลัง โดย  NIA (Classic Case)

นวัตกรรมกระบวนการผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
50%

สนับสนุนแล้ว

252,200

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"MBIO-2" ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ โดย  NIA (Classic Case)

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
46%

สนับสนุนแล้ว

231,200

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งจากพลาสติกชีวภาพ โดย  NIA (Classic Case)

บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

210,160

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


"ERNIQ" อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดย  NIA (Classic Case)

ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในขณะนอนหลับ ด้วยการสร้างความเย็นสบายทดแทนเครื่องปรับอากาศ

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

210,120

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"Mobile Burn" เครื่องกำจัดขยะระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบเคลื่อนที่ โดย  NIA (Classic Case)

การผลิตเตาเผาขยะขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่น

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

210,080

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

สีแป้งมัน โดย  Bigstart Innovation

สีที่ทำทำจากสารธรรมชาติ ปลอดภัยไม่มีสารเคมี สามารถเขียนบนโฟมได้ อยู่ทนนาน

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

209,080

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน