"SenzE" อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตากับผู้ป่วยอัมพาต โดย  NIA (Classic Case)

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถพูดและขยับแขนขาได้ก็สามารถใช้ตาในการสั่งการคอมพิวเตอร์สื่อสารได้

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
42%

สนับสนุนแล้ว

210,240

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"ดินสอมินิ" หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย โดย  NIA (Classic Case)

"Dinsow" ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ติดเตียง เป็นอัมพาต กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการคนอยู่เป็นเพื่อน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
38%

สนับสนุนแล้ว

189,200

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"BOXBOX.me" โปรแกรมรางวัลสำหรับลูกค้าผ่านกลุ่มเมฆ โดย  NIA (Classic Case)

เพิ่มยอดขายด้วยฐานข้อมูลลูกค้าขาประจำ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการบ่อยขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนของ

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
29%

สนับสนุนแล้ว

147,160

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


"Autistic Application" สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก โดย  NIA (Classic Case)

"Autistic Application" สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
29%

สนับสนุนแล้ว

147,080

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
26%

สนับสนุนแล้ว

128,580

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"Freehap" ระบบสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมผ่าน Social Network โดย  NIA (Classic Case)

"Freehap" เครือข่ายแห่งความสุข เติมเต็มความสุขให้กันและกัน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
25%

สนับสนุนแล้ว

126,160

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


"UberMall" ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง โดย  NIA (Classic Case)

ออกแบบห้างสรรพสินค้า ตัวละคร รวมถึงร้านค้า ให้สามารถเดินเลือกชมสินค้า

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
21%

สนับสนุนแล้ว

105,100

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"FBIS" ระบบแผนที่วิเคราะห์ทุนประกันอัคคีภัย โดย  NIA (Classic Case)

ระบบแสดงเลขที่ Fire Block อัตโนมัติบนแผนที่ออนไลน์

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
13%

สนับสนุนแล้ว

63,000

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

"iPensook" ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุออนไลน์ โดย  iPensook

บันทึกและติดตามข้อมูลสุขภาพ การรับประทานอาหาร กิจกรรม การออกกำลังกาย พร้อมผลการวิเคราะห์

เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
9%

สนับสนุนแล้ว

42,760

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน