R2GO 4.0 (อาทูโก สี่จุดศูนย์) โดย  NIA

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กและขนาดกลางเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์จิ๋ว

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง โดย  NIA

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง ทำให้ฟองเต้าหู้มีความเหนียวนุ่ม และไม่ขาดง่าย

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia โดย  NIA

โคมไฟสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ลดโอกาสเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children) โดย  NIA

ผลิตภัณฑ์ของเล่นที่พัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

Fitness Innovative Trainer โดย  NIA

แอพพลิเคชันสำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการออกกำลังกายในท่าทางต่างๆ

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ โดย  NIA

สำหรับแก้ปัญหาให้แก่บุคคลที่ต้องการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานแต่ไม่สามารถออกไปขี่ด้านนอก

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน


HAND TABLE Ball ( ปิงปองมือ ) โดย  NIA

อุปกรณ์กีฬาสำนักงานลักษณะทั่วไปคล้ายกับโต๊ะปิงปองที่มีขนาดเล็กสามารถวางในห้องสำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

สนามฟุตบอลเด็กเล่น โดย  NIA

สนามฟุตบอลที่สามารถถอดประกอบได้ ใช้พื้นที่น้อย เหมาะสำหรับผู้เล่น 2-4 คน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน

FITBELT โดย  NIA

อุปกรณ์ FITBELT จัดทำขึ้นเพื่อการออกกำลังกายที่เน้นการสร้างกล้ามเนื้อภายในพื้นที่จำกัด

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร
0%

สนับสนุนแล้ว

60

คะแนน

0

เหลือเวลา/วัน