คำถามที่พบบ่อย

ถาม BigStart คืออะไร

ตอบ : Big idea to jump start “สตาร์ทความคิดเป็นนวัตกรรม สู่การลงมือทำที่ยิ่งใหญ่" เป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีไอเดียด้านนวัตกรรม มีโอกาสลงมือสร้างนวัตกรรมให้เป็นจริง และเชื่อมโยงผู้ประกอบการนวัตกรรมให้ พบกับผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ Bigstart.in.th และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรม รวมไปถึงการศึกษาตลาดก่อนนำสินค้าและบริการจัดจำหน่าย

โดยผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีชิ้นงานนวัตกรรมหรือต้นแบบ แล้ว ถ่ายทำวีดีโอแนะนำผลงาน หลังจากนั้นส่งผลงานเข้ามาทางเว็บไซต์ Bigstart.in.th

เพื่อให้ผู้ที่สนใจโหวตให้คะแนนผลงานของท่าน โดยแต่ละคนจะสามารถโหวตได้ 100 คะแนน ( BigVote 60 คะแนน, Like 40 คะแนน )

ถ้าผลงานของท่านได้คะแนนครบ 500,000 คะแนน ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะพิจารณาให้ ทุนสนับสนุนต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอะไรบ้าง

ตอบ : ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีนวัตกรรมซึ่งได้มีการจัดทำต้นแบบออกมาแล้ว จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

ถาม มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมหรือไม่

ตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่าย