ระบบเลี้ยงหอยเป่าฮื้อ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

 

นวัตกรรมที่ใช้ในภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์มครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงได้ 100 ตัว เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบคอนโดมิเนียมหรือกล่องพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษวางซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ 10 ชั้น สามารถเพิ่มจำนวนเลี้ยงได้ถึง 1,000 ตัว รวมถึงการพัฒนาจากสายพันธุ์น้ำอุ่นมาเป็นสายพันธุ์น้ำเย็นที่ให้คุณภาพของเนื้ออร่อยกว่า  

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ได้ขอคำปรึกษาและพัฒนาระบบจากงานวิจัยของ ดร.ทอม โลซอร์โด และมิสเตอร์ แดนนิส ดีลอง จากวิทยาลัยการเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ธแคโรไลน่า

 

 

 

การใช้งาน (Application)

บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ได้เปลี่ยนการเลี้ยงในบ่อเลี้ยงมาเป็นระบบคอนโดมิเนียมหรือกล่องพลาสติกที่ออกแบบเป็นพิเศษวางซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ 10 ชั้น ซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ มีประตูเข้า - ออก มีระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ช้น้ำทะเลมีความเค็มไม่ต่ำกว่า 30 ส่วนใน 1,000 ส่วน (ppt.) และควบคุมคุณภาพน้ำแบบหมุนเวียนในระบบปิด และปลอดเชื้อโดยใช้ปฏิกิริยาของก๊าซโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรค และใช้แบคทีเรียในการเปลี่ยนสารแอมโมเนียในน้ำให้เป็นไนโตรเจน พร้อมทั้งมีการคัดเลือกสายพันธุ์หอยเป๋าฮื้อ เพื่อให้ได้พันธุ์หอยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และมีความอดทนต่ออุณหภูมิน้ำในประเทศไทยได้สูง 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

ความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อแบบใหม่ ส่งผลให้ผลผลิตและมูลค่าการขายเพิ่มขึ้น แต่ต่อมาก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาตีตลาดทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดียและเวียดนาม

 

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

ต้องการคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

 

 

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม