"SenzE" อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตากับผู้ป่วยอัมพาต

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

"SenzE"  อุปกรณ์สื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาต เป็นการพัฒนาชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่รับคำสั่งการควบคุมเม้าส์พอยเตอร์ด้วยสายตา โดยอาศัยเทคโนโลยีการส่งและรับคลื่นอินฟราเรดเพื่อตรวจจับหาตำแหน่งบนจออุปกรณ์จอภาพที่ผู้ป่วยกำลังจ้องมองอยู่ไปที่ตำแหน่งบนจอภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยอัมพาต ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนอื่นของร่างกายนอกจากตาสามารถสื่อสารกับบุคคลรอบข้างผ่านอุปกรณ์นี้

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคสมัยใหม่ที่ช่วงหลังมีแนวโน้มที่จะพบเห็นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย ในทุก ๆ 4 นาที จะมีผู้ป่วยเป็นโรคอัมพาต 1 ราย ดังนั้น แต่ละวันจึงมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า 360 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน ประชากรไทยประมาณ 1 ใน 6 คน ที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งทั่วโลกมีผู้ป่วยอัมพาตอยู่กว่า 55 ล้านคน ผู้ป่วยอัมพาตเกือบ ทั้งหมดจะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยทั้งการพูด และเขียน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ป่วยในการ สื่อสารกับผู้ที่ดูแล ญาติ หรือแพทย์ ให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการได้

 

การใช้งาน (Application)

ผู้ป่วยในกลุ่มทั้งที่เป็นอัมพาต และโรคเอแอลเอสนั้น เกือบทั้งหมดจะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยทั้งการพูด และเขียน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ในการสื่อสารกับผู้ที่ดูแล , ญาติ หรือแพทย์ ให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการได้ ซึ่งยิ่งส่งผลเสียทำให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยย่ำแย่ลง

จากปัญหาดังกล่าว บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด จึงได้เกิดแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการสื่อสาร สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาต และโรคเอแอลเอส ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมาก ทั้งที่พักฟื้นในโรงพยาบาลในลักษณะของผู้ป่วยใน และกลับมาพักฟื้นเองที่บ้าน ซึ่งโดยมากผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั้งด้วยการพูด หรือการเขียน ให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความหวัง และมีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกครั้งหนึ่ง

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม