"I-ZECURE" ชุดราวจับนิรภัยอัจฉริยะ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เป็นการส่งมอบความปลอดภัยและการเฝ้าระวังผู้สูงอายุเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ห้องน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหว (motion detector) ด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง (accelerometer) และระบบส่งสัญญาณวิทยุ โดยสามารถแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเข้าห้องน้ำผ่านทางเสียงเตือนและระบบข้อความสั้น (SMS) ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลหรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้ทันหลังเกิดอุบัติเหตุเพียงไม่กี่นาที

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตสินค้าในห้องน้ำ ได้เห็นถึงแนวโน้มสินค้าเชิงสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้สูงอายุจำนวนมากถึงกับเสียชีวิตในห้องน้ำ เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ประกอบกับสินค้าที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้พยุงตนเองในห้องน้ำคือชุดราวจับ (Safety Accessory) มีลักษณะและวัสดุเหมือนๆ กันมากว่าหลายสิบปีคือผลิตจากท่อแสตนเลส ดัดโค้งและยึดสกรูกับผนัง วัสดุนี้มีข้อเสียคือแข็งและลื่นเมื่อมือเปียกจับ ประกอบกับอันตรายถ้าอวัยวะกระทบกับราวแสตนเลสอย่างแรง ข้อเสียในเรื่องของการออกแบบคือทำให้ห้องน้ำนั้นเหมือนห้องน้ำผู้สูงอายุและคนพิการ ดูไม่สวยงามจึงเป็นที่มาของการออกแบบชุดราวจับนิรภัยอัจฉริยะ (I-ZECURE) เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ โดยสามารถช่วยชีวิตและเตือนภัยถึงบุตรหลานผ่านลำโพงเตือนและ SMS ถึงมือถือผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำเพื่อการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
 

ชุดราวจับนิรภัยอัจฉริยะ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนในปี 2553 ทั้งนี้ผลงานการออกแบบดังกล่าวยังได้รับรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest, DIC2009 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

การใช้งาน (Application)

ชุดราวจับนิรภัยอัจฉริยะ หรือ I-ZECURE สามารถติดตั้งทดแทนราวจับเดิม หรือตามตำแหน่งใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถจับและยึดได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการใช้สายรัดข้อมือ ที่เปรียบเสมือนกับ wearable electronic device เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวรับรู้การเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณเพื่อวิเคราะห์ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือไม่ หรือยังอยู่ในสภาวะปกติ ซึ่งทั้งราวจับและสายรัดข้อมูลต้องทำงานประสานกันจึงจะทำให้การทำงานแจ้งเตือนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

คู่แข่งในตลาดที่ถือว่ามีเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์ห้องน้ำยังไม่มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนลักษณะนี้ และตลาดที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็กำลังจะเติบโตเนื่องจากกระแสสังคมผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้ห้องน้ำและความเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของลูกหลานจึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาในตลาดนี้

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

การส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบเชิงศิลปะและการออกแบบเชิงเทคนิคที่จำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กัน ซึ่งในประเทศไทยเองยังไม่มีการส่งเสริมและการพัฒนาทางด้านนี้มากนัก 
จึงเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดแนวคิดและพัฒนาจนได้ต้นแบบที่ใกล้เคียงกับการจำหน่ายออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให่ภาคเอกชนสามารถนำสินค้าไปเสนอในตลาดได้และจะเกิดโอกาสการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นมูลค่าได้เป็นอย่างดี ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม