"แต้แบต" เครื่องฟื้นสภาพแบตเตอร์รี่รถยนต์

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เครื่องดีซัลเฟตเป็นสินค้านวัตกรรมตัวหนึ่งที่ทางบริษัทได้ให้ความสนใจที่จะคิดค้นวิจัยและพัฒนา แบตเตอรี่ Reuse หรือแบตเตอรี่มือสอง มีความต้องการมากในตลาด (Market pull) ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาป้อนให้กับตลาดได้ทันเวลา จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องดีซัลเฟตนี้ อีกทั้งลูกค้าบริษัทขนส่งต่างๆ ยังสอบถามถึงหนทางในการลดต้นทุนที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่อย่างไม่คุ้มค่า โดยต้องการให้แบตเตอรี่ใช้ได้นานกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งปัจจุบันแบตเตอรี่ 1 ลูกใช้ได้เพียง 1 ปีถึง 2 ปีเท่านั้น

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า 80% ของแบตเตอรี่ที่เสียแล้วในปัจจุบัน เกิดจากซัลเฟตที่ก่อตัวขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีภายในแบตเตอรี่ จับตัวกันเกาะที่แผ่นธาตุเป็นฉนวนกั้นการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าได้ จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนกำหนด ถ้าปริมาณแบตเตอรี่ที่ต้องรีไซเคิลคือ 74.84 ล้านลูก แบตเตอรี่ที่เสียก่อนกำหนดซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถฟื้นสภาพได้จะมีจำนวนทั้งหมด 59.87 ล้านลูก

 

 

การใช้งาน (Application)

1. ช่วยลดขยะลดการก่อเกิดมลพิษลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น
2. ลดการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่สูง
3. สร้างเทคโนโลยีการฟื้นฟูแบตเตอรี่เพื่อใช้เองในประเทศไทยและขายออกสู่ต่างประเทศ
4. ใช้แบตเตอรี่อย่างคุ้มค่า ยืดอายุแบตเตอรี่ให้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

ในปัจจุบันมีบริษัทที่ทำธุรกิจฟื้นฟูปรับสภาพแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องปรับสภาพยังมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ทำให้การแข่งขันในตลาดยังมีไม่มากนัก
ตลาดเป้าหมาย คือ 
1. กลุ่มแบตเตอรี่รถฟอล์คลิฟต์ไฟฟ้า, รถกอล์ฟ (Deep Cycle Battery)
2. แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไป รถขนส่ง รถพ่วง รถทัวร์ รถเมล์ (ขสมก) 
3. แบตเตอรี่สำรองไฟสำหรับธนาคารและองค์การโทรศัพท์
4. พลังงานทดแทนเช่น แบตเตอรี่เก็บไฟสำหรับโซล่าร์เซลล์และกังหันลม

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

บริษัทต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนที่จะใช้ในการทดลองศึกษาวิจัยอย่างต่อเนี่องรวมถึงเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น Oscilloscope, เครื่องวัดแบตเตอรี่เป็นหน่วย CCA, กล้องที่สามารถขยายภาพโครงสร้างของผลึกซัลเฟต รวมถึงเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง