"Bio" บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

ด้วยสินค้านวัตกรรมภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติ  สามารถตอบโจทย์ได้รอบด้านของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์  อันได้แก่ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ พฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้คนในปัจจุบัน  เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก  จึงได้ริเริ่มบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพโดยปราศจากสารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นอันตราย  อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ( Biodegradable ) ภายใน 6 สัปดาห์ 

** คำว่าภาชีวะ นั้นมาจากคำว่า ภาชนะ+ชีวิต นั่นหมายถึงภาชนะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว เพราะเราเชื่อว่าคนเรามีเพียงชีวิตเดียวอยู่บนโลกใบเดียว นั้นคือสิ่งที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุด

 

 

ภาชีวะเกรซดีกับสุขภาพ

เกรซ เป็นผลิตภัณฑ์จากจากเยื่อพืชธรรมชาติ100% (Bio Base ) และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดีกว่าภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทั่วไปคือ  ทนน้ำและน้ำมันร้อนได้  ทนความเย็นได้  บรรจุอาหารเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนในอาหาร   ดังนั้น เกรซ จึงสามารถใช้กับอาหารทุกประเภทได้อย่างมั่นใจ เพื่อคุณและคนที่คุณห่วงใย มีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว

ภาชีวะเกรซดีกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยนวัตกรรมการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม และดูแลทุกขั้นตอนในการผลิต จึงทำให้ “เกรซ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ  สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติ 100%  (100% Biodegradable) ภายใน 6 สัปดาห์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูแลให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น     “เกรซ”  จึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นจากธรรมชาติและกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ

ภาชีวะเกรซ ใช้ได้ ง่าย สะดวกสบาย 

มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย  ทั้งแบบ กล่อง ถ้วย ชาม จาน และแก้ว 

•ใช้ได้ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์   ไปท่องเที่ยวภูเขา ทะเล น้ำตก สะดวกไม่ต้องล้าง 

•ใช้ได้กับอาหารทุกประเภท เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่  และคนทำงานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ  ใส่อาหาร สามารถเก็บในตู้เย็นและนำมาอุ่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะ

•เป็นบรรจุภัณฑ์หายใจได้ (Breathable Packaging) จึงเก็บผักและผลไม้ได้สดใหม่นานยิ่งขึ้น

** คำว่าภาชีวะ นั้นมาจากคำว่า ภาชนะ+ชีวิต นั่นหมายถึงภาชนะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว เพราะเราเชื่อว่าคนเรามีเพียงชีวิตเดียวอยู่บนโลกใบเดียว นั้นคือสิ่งที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุด

   

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

อันตรายที่แฝงอยู่ในภาชนะบรรจุที่ไม่ เหมาะสม โดยเฉพาะกล่องโฟมมักถูกนำไปใช้ในการบรรจุอาหารที่ร้อนและมีน้ำมัน อาจทำให้เกิดอันตรายจากสารปนเปื้อนที่แยกตัวออกมาจากภาชนะบรรจุได้

ชนิดของสารที่ใช้ใน การทำภาชนะบรรจุมีหลายประเภท ได้แก่ โพลีเอทิลีน (ใช้เป็นถุงเย็นหรือถุงร้อนสีขาวขุ่น) โพลีโพรพิลีน (ใช้เป็นถุงร้อนใส) โพลีไวนิลคลอไรด์ (พบในพลาสติกพีวีซี) โพลีสไตรีน (ใช้ทำถ้วย ถาด กล่อง แก้ว ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) 

สารพิษที่พร้อมจะปนเปื้อนกับอาหาร จากการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมเหล่านี้มีมากมายหลายชนิด เช่น ในกล่องโฟม / ถาดโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร เมื่อได้รับความร้อนสูงจะให้สาร 2 ชนิด คือ เบนซีน (benzene) และสไตรีน (styrene) ซึ่งสารดัง กล่าวจะละลายได้ดีในอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมัน สำหรับเบนซีน หากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็น เวลานานอาจทำให้เป็นโรคโลหิตจาง (anemia) หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia) ได้ 

ส่วนสไตรีน ผลต่อร่างกายเมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตาจะทำให้ระคายเคือง หากสูดดมเข้าไปจะมีอาการไอ  และหายใจลำบาก  เพราะไปทำให้เยื่อเมือกเกิดความระคายเคือง ปวดศีรษะ ง่วงซึม อย่างไรก็ตามยัง ไม่มีข้อมูลระบุความเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ แต่เกิดมะเร็งได้ใน สัตว์ทดลอง นอกจากเบนซีนและสไตรีนแล้ว ยังมีสารไวนิวคลอไรด์ (vinylchloride) ที่ปนเปื้อนในพลาสติกพีวีซี ซึ่งสารตกค้างของไวนิลคลอไรด์ อาจทำให้เกิดมะเร็งตับได้ และสารไดออกซิน (dioxin) ซึ่งพบในพลาสติกบางประเภท ไดออกซินเป็นสารก่อมะเร็ง ในปอด กระเพาะอาหาร ตับ ต่อมน้ำเหลือง และผิวหนัง มีผลต่อระบบการสืบพันธุ์ ในเพศชายทำให้มีตัวอสุจิน้อยลง ส่วนเพศหญิงรังไข่และมดลูกจะผิดปกติ ซึ่งทารก ที่เกิดจากหญิงที่ได้รับสารชนิดนี้ในปริมาณมาก มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติในวัยแรกเกิดด้วย  สารพิษเหล่านี้กว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลานานหลายร้อยปี เลยทีเดียว และที่สำคัญ คือ อันตรายที่จะเกิดกับร่างกายของคนที่รับสัมผัส โดยปริมาณที่ปนเปื้อนจะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ระยะเวลาสัมผัสกับอาหาร และอุณหภูมิของอาหาร ดังนั้นการเลือกใช้พลาสติก หรือโฟมต้องเลือกใช้ชนิดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร และเหมาะสมกับการใช้งาน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพควรจะปฏิบัติดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกในการทำให้อาหารร้อนด้วยไมโครเวฟ โดยเฉพาะอาหารที่เป็นพวกน้ำมันและไขมัน เพราะว่าจะไปชะละลายสารเคมีออกมามากขึ้น

2. ระวังไม่ใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้มอาหาร ควรใช้กระดาษที่เป็นไข หรือกระดาษเช็ดมือปิดอาหาร และอย่าให้พลาสติกสัมผัสอาหาร

3. ใช้ภาชนะอื่นๆ แทนพลาสติก เช่น วัสดุจากธรรมชาติ กระทงใบตอง บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย หม้อปิ่นโต

เอกสารอ้างอิง

1. วิถีมีเดีย. โฟม.

2. ชิตพงษ์ กิตตินราดร. ความมหัศจรรย์ของการใช้ปิ่นโต. 

3. จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี และ สุชัญญา พลเพชร. พลาสติกบรรจุอาหารและกล่องโฟม ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย. 

4. อย่าละเลยกับถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหาร.

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิชาการ ม.บูรพา

 

 

 

การใช้งาน (Application)

“เกรซ ภาชีวะจากเยื่อธรรมชาติ” เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ครบคุณสมบัติที่ดีของการใช้งาน ทั้งด้านความปลอดภัย และการย่อยสลาย

 

 

 

 

โดยมีคุณสมบัติ 

•    สะอาด ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง

•    สามารถใช้ได้กับ เตาอบ และ เตาไมโครเวฟ

•    สามารถใช้ได้กับอาหารทั้งร้อนและเย็น

•    ย่อยสลายโดยการฝังกลบในดิน ภายใน 6 สัปดาห์

•    ไม่ใช้เยื่อจากไม้ยืนต้น (NON WOOD FIBER)

•    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

สินค้าของเรา เกรซ ภาชีวะจากเยื่อพืชธรรมชาติ ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก 

เราเน้นสร้างการรับรู้และขยายตลาดโดยการกระจายสินค้าไปยังช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและซื้อหาได้ง่ายขึ้น อาทิ ห้างสรรพสินค้าและร้านบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  ปัจจุบันมีการขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าในด้านของ

-    การพัฒนา เยื่อพืชอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์ม , ไผ่ , ผักตบ ,ไมยราพยักษ์ 

-    พัฒนารูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า

-    พัฒนาสินค้าในกลุ่ม NON FOOD เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

 

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

อยากให้ช่วย Support ข้อมูลด้านวิชาการ ( Knowledge) ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดี  หรือมีจัดทำโครงการร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง 

   

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม