"PAC-FRENERGY" เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เครื่องทำน้ำร้อนฟรีจากแอร์ "PAC-FRENERGY" เครื่องเดียวสามารถใช้ได้กับทุกตำแหน่งในบ้าน เก็บน้ำร้อนได้นาน ด้วยฉนวนใย หินป้องกันการระบายออกของความร้อน อุปกรณ์ภาย ในทุกชิ้นทำจาก แสตนเลส สตีล ( stainless steel ) ทนทาน ไม่เป็นสนิม น้ำที่ได้จึง สะอาด ปลอดภัย และหมดปัญหาเรื่อง ไฟฟ้า ดูด หรือ รั่ว

 

 

เครื่องทำน้ำร้อนฟรีจากแอร์ PAC เครื่องเดียวสามารถใช้ได้กับทุกตำแหน่งในบ้าน เก็บน้ำร้อนได้นาน ด้วยฉนวนใย หินป้องกันการระบายออกของความร้อน อุปกรณ์ภาย ในทุกชิ้นทำจาก แสตนเลส สตีล ( stainless steel ) ทนทาน ไม่เป็นสนิม น้ำที่ได้จึง สะอาด ปลอดภัย และหมดปัญหาเรื่อง ไฟฟ้า ดูด หรือ รั่ว

 

                                

 

เครื่องทำน้ำร้อน "PAC-FRENERGY"เป็นเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบถังแรงดัน 2 ชั้น ความหนาต่ำสุด 2 มิลลิเมตร หุ้มฉนวนกันความร้อนอย่างดีซึ่งประกอบด้วยฉนวนกันความร้อน พิเศษ 3 ชนิด อันได้แก่ ใยหิน(Asbestos) เพอร์ไลท์ (Perlite) และอัดโฟมกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ถังน้ำร้อนสามารถเก็บความ ร้อนไว้ได้นานและป้องกันความร้อนไม่ให้ถ่ายเทมาสู่ผิวนอกของ ถังอันอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ตัวถังและอุปกรณ์ภายในทุกชิ้นของเครื่องทำน้ำร้อน "PAC-FRENERGY" ทำจากสแตนเลส สตีล เกรด 316 (Stainless Steel SUS 316) ซึ่งเป็นสแตนเลสเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์ แข็งแรงทนทาน สะอาด ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน มีหลากหลายขนาดให้เลือกตา มความเหมาะสมกับการใช้งาน

 

 

โดยปกติแล้วเครื่องปรับอากาศจะมีหลักการทำความเย็นคือ แฟนคอล์ยยูนิต หรือคอล์ยเย็นซึ่งติดตั้งไว้ในตัวอาคารจะ รับความร้อนจากภายในห้อง และถ่ายเทสู่สารทำความเย็น (น้ำยาแอร์) ที่อยู่ภายในคอล์ย เมื่อสารทำความเย็นได้รับ ความร้อนจะระเหยเป็นไอ และถูกคอมเพรสเซอร์(A)ดูด เข้าไปและอัดให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผ่านคอนเดน ซิ่งยูนิตหรือคอล์ยร้อนที่ติดไว้บริเวณภายนอกอาคารเพื่อระบาย ความร้อนออกไปโดยใช้พัดลม(B)เป่าความร้อนทิ้ง(D)ออก ไปสู่บรรยากาศภายนอก สารทำความเย็นที่ร้อนจะเย็นตัว ลงเป็นของเหลว และไหลผ่านเอ็กซแปนชั่นวาล์ว(C) เพื่อให้สารทำความเย็นเหลวไหลผ่านและขยายตัวทำให้ แรงดันและอุณหภูมิลดลง สารทำความเย็นที่แล้วไปผ่านคอล์ย เย็นเพื่อระบายความเย็น(E)สู่ภายในห้อง และวนเวียนไป เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นอันครบวงจรของระบบปรับอากาศ แบบแยกส่วนทั่วไป ดังรูปประกอบด้านบน 

 

จะเห็นได้ว่าในระบบปรับอากาศมีการถ่ายเทความร้อนเหลือใช้ (D) ทิ้งไปโดยการระบายสู่บรรยากาศภายนอกเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทำให้บรรยากาศโดยรอบมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในอีกทางหนึ่งเรายังต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แก๊ส หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ในการทำความร้อนให้แก่น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เช่น การอาบน้ำ สระผม การทำความสะอาดภาชนะ การปรุงอาหาร หรือแม้กระทั่งการซักผ้า จึงจะเห็นได้ว่าเรากำลังเสียค่าไฟฟ้า ในการเป่าความร้อนทิ้งและในอีกทางก็เสียค่าไฟฟ้าในการสร้าง ความร้อนใหม่เพื่อนำมาใช้ 

 

 

เครื่องทำน้ำร้อน "PAC-FRENERGY" มีหลักการในการผลิตน้ำร้อนจาก พลังงานเหลือใช้จากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ได้น้ำร้อนใช้ฟรีโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆ และยังช่วยลดค่าไฟของเครื่องปรับอากาศได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยตัดต่อวงจรของระบบปรับอากาศ ด้านท่อน้ำยาบริเวณท่อทางส่ง (Discharge) ที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียสเข้ากับท่อน้ำยาเข้าถังน้ำร้อน โดยภายในถังน้ำจะมีน้ำบรรจุอยู่ น้ำยาแอร์อุณหภูมิสูงก็จะถ่าย เทความร้อนผ่านท่อแลกเปลี่ยนความร้อนภายในถังทำให้น้ำ เย็นที่บรรจุในถังมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งสูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส หลังจากที่แลกเปลี่ยนความร้อนแล้วน้ำยาแอร์ก็จะไหลออก ไปสู่ระบบปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนผ่านคอนเดนซิ่งต่อไปตามปกติ

 

 

 

 

การใช้งาน (Application)

สามารถต่อน้ำร้อนไปใช้งานได้ในจุดต่างๆของบ้าน และตามความต้องการใช้งาน เช่นใช้แทนเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า ในห้องน้ำ หรือ อ่างอาบน้ำ ใช้กับที่ล้างจานภายในห้องครัว ใช้ซักล้างทำความสะอาด

 

    

 

    

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

-           สถานะภาพโครงการ  :  มีการผลิตเพื่อทำการจัดจำหน่ายและออกสู่ตลาดแล้ว  รวมถึงการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น โครงการบ้านจัดสรร   คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ สถานเสริมความงาม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ เป็นต้น  อีกทั้งทำการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย เช่น บริษัทจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ – เครื่องทำน้ำร้อน สินค้าประหยัดพลังงาน
-           คู่แข่ง  :  เริ่มมีผู้แข่งขันเข้ามาเปิดตลาดแล้ว เนื่องจากตลาดเครื่องทำน้ำอุ่น – น้ำร้อนมีอัตราความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม สืบเนื่องจากประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น การนอนห้องแอร์ การอาบน้ำอุ่น ร่วมกับความเชื่อที่ว่า การอาบน้ำอุ่นดีต่อสุขภาพ ทำให้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น – น้ำร้อน กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่ต้องมีติดบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านใหม่ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ "PAC-FRENERGY" มองเห็นว่า การตลาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อนมีแนวโน้มที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีแนวโน้มให้ความสนใจด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ดังนั้น "PAC-FRENERGY" จึงได้นำจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานมาเป็นจุดขายเพื่อให้มีประสทธิภาพเหนือคู่แข่งทางการค้ารายอื่นๆต่อไป

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

-           ทุนสนับสนุนจาก สนช.
-           การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆที่ สนช.มีอยู่ เพื่อทำให้ "PAC-FRENERGY" เป็นที่รู้จักในช่องทางอื่นๆ
-           ข้อมูลหรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เช่น  การจดสิทธิบัตร  , การวิจัยและการสำรวจตลาด เป็นต้น
-           การสร้างเครื่อข่ายทางธุรกิจ กับ สนช.

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม