"Autistic Application" สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

จุดเริ่มต้นของการคิดแอพพลิเคชั่นนี้ว่ามาจากการศึกษาข้อมูลจากทางสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแท็บเล็ตมาช่วยในการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างแพร่หลายทั้งมีงานวิจัยสนับสนุนรองรับ แต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยสนใจใช้สื่อในด้านนี้

"Autistic Application" สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกได้ในทุกระดับ แอพพลิชั่นนี้ยังไม่เฉพาะเจาะจงแค่ความต้องการของกลุ่มเด็กไทยแต่ยังใช้ได้ดีในประเทศต่างๆ ผลงานของไทยชิ้นนี้จึงนอกจากสามารถลดยอดดาวน์โหลดแอพพลิชั่นของต่างประเทศที่มีราคาสูงยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นภาษาต่างๆ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และช่วยสร้างพัฒนาการให้กับเด็กออทิสติกได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าประเทศไทยมีบุคคลผู้เป็นออทิสติกประมาณ 370,000 คนในจำนวนนี้ที่มีบัตรประจำตัวลงทะเบียนอยู่ในระบบมีเพียง 4,000 คนเท่านั้นจึงยังมีบุคคลผู้เป็นออทิสติกไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐเป็นจำนวนมาก

สาเหตุสำคัญมาจากคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจและการให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะบรรดาพ่อเเม่ผู้ปกครองที่รับไม่ได้เมื่อรู้ว่าบุตรหลานต่างจากเด็กทั่วไปทั้งๆ ที่ในการดูแลคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับความเอาใจใส่จากคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่เพียงแค่การยอมรับ แต่จะต้องเข้าใจปัญหาของเด็กและพยายามอดทนอย่างหนักที่จะฝึกเด็กให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เพื่อเป็นอีกทางเลือกและเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กออทิสติก

"เราจึงมองหาสื่อทางเลือกที่จะมาเป็นตัวช่วยให้กับพ่อแม่ซึ่งผมขอเรียนว่าแอพพลิเคชั่นนี้ไม่ใช่ให้เด็กใช้เพียงคนเดียวแต่พ่อแม่ต้องใช้กับลูกด้วยเพราะเด็กออทิสติกต้องมีพ่อแม่ช่วยจึงจะได้รับความสำเร็จ?

 

 

การใช้งาน (Application)

สำหรับ "Autistic Application" ประกอบด้วย Daily Tasks เป็นแอพพลิเคชั่นสอนใช้ชีวิตประจำวัน อย่างการอาบน้ำแปรงฟัน สระผม โดยยกสถานการณ์ตัวอย่างคล้ายๆ กันมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซ้ำๆเช่น การที่เด็กในเกมกินแตงโมก็ต้องมาแปรงฟัน กินข้าวแล้วก็ต้องมาแปรงฟันเป็นต้น

Trace & Share เป็นแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการใช้นิ้วมือจะมีตัวการ์ตูนและช่อง ให้ผู้เล่นลากพาตัวการ์ตูนไปตามช่องให้ถึงจุดหมายเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็จะมีสัญลักษณ์รูปมือขึ้นมา ให้ผู้เล่นแบ่งให้คนข้างๆ เล่นด้วยเป็นการสอนเรื่องการแบ่งปัน Communications เป็นแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการใช้ภาษาด้วยการมีช่อง 3 ช่องที่มีรูป ช่องแรกแทนตัวเด็ก ช่องที่สองแทนกริยาและช่องที่สามแทนสิ่งที่เป็นกรรม เมื่อเลือกครบสามสิ่งกดใช้โปรแกรมจะมีเสียงคำอ่านขึ้นมา ให้ผู้เล่นออกเสียงตามหรือใช้สื่อสารกับบุคคลรอบข้างได้

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

แอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กออทิสติกที่มีในตลาดมีน้อยมากโมเดลที่มีอยู่ในต่างประเทศก็มีราคาสูง และไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและมองว่าไม่ใช่เรื่องยากที่คนไทยจะสร้างแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ขึ้นเองเพราะคนไทยมีศักยภาพ จึงมีการไปทำการบ้านไปศึกษามาจนตอนนี้ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นนี้โดดเด่นติดอันดับโลกในด้านแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กกลุ่มนี้ภายในระยะเวลาเพียงปีเดียว

ปัจจุบัน "Autistic Application" ได้รับการจัดเป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาอันดับ 1 ในประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่นซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และคูเวต ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดถึง 198,200 ดาวน์โหลดติดหนึ่งใน iTunes What′s Hot Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซียกาตาร์ คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

 

 

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม