"Mom Made Toys" ของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

นวัตกรรมของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ ช่วยให้เด็กพิเศษสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการ ผ่านการเล่นของเล่นได้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลเด็กพิเศษเหล่านี้แก่แม่เด็กพิเศษทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยหันกลับมาให้ความสำคัญและให้การดูแลกับเด็กกลุ่มนี้มากขึ้น โดยของเล่นนี้พัฒนาขึ้นจากการนำเอาเศษขี้เลื่อยไม้จากกระบวนการผลิตของเล่นมาอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ จึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

"Mom Made Toys" คือกลุ่มคุณแม่ที่รวมตัวกันทำของเล่นเพื่อลูกๆ เด็กพิเศษของพวกเธอ เด็กพิเศษในที่นี้หมายถึงเด็ก 3 กลุ่มอาการ คือ เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการทางสายตา และเด็กออทิสติก ขึ้นชื่อว่าเด็ก เขาก็ต้องการเล่น และมากกว่าความสนุก ของเล่นเหล่านั้นต้องเสริมพัฒนาการเฉพาะด้านด้วย เหล่าคุณแม่ที่ไม่ใช่ดีไซเนอร์ใช้ความใส่ใจสังเกต คิดแล้วลงมือทำของเล่นที่เหมาะกับลูกๆ พวกเธอแชร์ไอเดียกัน ร่างภาพขึ้นมาด้วยฝีมือของคนที่วาดรูปไม่เป็น โดยมีบริษัท Plan Toys เป็นที่ปรึกษา ของเล่นเหล่านี้สำเร็จออกมาดีเกินคาด เป็นของเล่นที่แก้ปัญหา ชวนให้เด็กตอบสนอง ฝึกการรับรู้ทางอารมณ์ ฝึกการเข้าสังคม ฯลฯ เช่น เบาะที่ช่วยให้เด็กพิการทางสมองกลิ้งตัวเพื่อดึงของเล่น เด็กกลุ่มนี้มักไม่ค่อยขยับตัว ทำให้เกิดเสมหะคั่งค้างอยู่ในปอดเป็นอันตรายถึงชีวิต เมื่อเด็กเคลื่อนไหวบ่อยๆ ก็ช่วยชีวิตเด็กได้แล้ว หรือ หน้ากากหลากอารมณ์ที่ช่วยให้เด็กออทิสติกรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง หรือโดมิโนสำหรับเด็กพิการทางสายตา เป็นต้น และเพราะเข้าใจว่าแม่ๆ ที่หัวอกเดียวกันมีอยู่ไม่น้อย "Mom Made Toys" จึง ระดมทุนเพื่อสร้างและส่งต่อของเล่นไปถึงมือลูกๆ คนพิเศษให้มากที่สุด

 

การใช้งาน (Application)

ของเล่นจะประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กคิดมาอย่างดี แต่ของเล่นที่มีในตลาดอาจไม่พิเศษพอสำหรับเด็กกลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กพิเศษคุณแม่ของเด็กๆ เหล่านี้ จึงเลือกที่จะประกอบชิ้นส่วนของเล่นชิ้นพิเศษขึ้นมาเอง เช่น ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับเด็กพิเศษสามกลุ่มคือเด็กพิการทางสายตา (Visually Impaired) เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางอารมณ์และการเข้าสังคมหรือออทิสติก (Autism) และเด็กพิการทางสมอง (Cerebral Palsy) ซึ่งเน้นการออกแบบที่สร้างสรรค์ สีสันสดใส สวยงาม สร้างการดึงดูดความสนใจให้กับเด็กๆ ซึ่งของเล่นเฉพาะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินกับเด็ก หากยังช่วยในด้านพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ดี ของเล่นทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด อาจไม่เหมาะสมกับภาวะร่างกายและจิตใจของเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม