"ไบโอโฟม" โฟมบรรจุภัณฑ์จากมันสำปะหลัง

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

พลาสติกชีวภาพ”  เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลัง โดยการนำแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับพอลิเมอร์ธรรมชาติกลุ่มไคโตซานและเส้นใย โดยอาศัยหลักการเจลาติไนเซชัน (gelatinization) ของแป้ง จากนั้นให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้น้ำในส่วนผสมกลายเป็นไอน้ำซึ่งจะทำหน้าที่ เป็นสารให้ฟอง (blowing agent) เกิดเป็นโครงสร้างโฟมขึ้นมา พร้อมกันนี้ ได้มีการใส่เมล็ดพันธุ์พืชลงในบรรจุภัณฑ์ ทำให้เมื่อใช้งานแล้วสามารถทิ้งลงในดินได้ อีกทั้งยังสามารถงอกเป็นต้นไม้ได้ 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

แรกเริ่มบริษัทเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ซึ่งในสายตาคนทั่วๆ ไป มักจะถูกมองว่าเป็นสินค้าทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะสินค้าที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ รีไซด์เคิลก็ไม่ได้ แต่ผมคงต้องบอกก่อนครับว่าสินค้าประเภทโฟม ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้เข้ามาในประเทศไทยเยอะมาก เพื่อใส่อาหารแช่แข็ง เนื่องจากโฟมมีคุณสมบัติเป็นชนวน และใช้เนื้อพลาสติกน้อย โดยในกระบวนการผลิตจะมีการอัดแก็สเข้าไป คนแรกที่คิดค้นสินค้าประเภทโฟมขึ้นได้ใช้น้ำยาแอร์อัดเข้าไปเพื่อให้เนื้อโฟมฟูขึ้น ซึ่งเราเรียกน้ำยานี้ว่า “ฟรีออน” โดย “ฟรีออน” จะมีสาร CFC อยู่ ซึ่งต่อมาเราพบว่ามันจะขึ้นไปทำลายโอโซนส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ในช่วงหลัง ”ฟรีออน” มีราคาค่อนข้างสูง เราจึงเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ บิวเทน (Butane Gas) ที่อยู่ในไฟแช็กอัดเข้าไปแทน โฟมจึงมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นคือ ใช้เนื้อพลาสติกน้อยถึงน้อยมาก เนื้อโฟมที่ได้ ก็คือพลาสติกที่เรียกว่า พรีเอฟ ลักษณะคล้ายกล่องซีดีใสๆ แต่บริษัทของเรามีการใช้พรีเอฟน้อยมาก เพราะเรามีเครื่องรีไซด์เคิล พอมีของเสียในโรงงานเราก็สามารถรีไซด์เคิลได้ แต่ในระยะยาวโฟมไม่ใช่มีแต่ข้อดีเท่านั้น โฟมมีปัญหาตรงที่มีสารสไตลีน (Styrene) ถ้าเอาโฟมมาใส่ของร้อนมากๆ อุณหภูมิเกิน 100 องศาเซลเซียส ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเป็นพวกข้าวผัดที่มีน้ำมัน ประมาณ 120 องศาเซลเซียส สารสไตลีนที่อยู่ในโฟมจะออกมาผสมกับข้าวและหากเรารับประทานเข้าไปจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ ส่งผลให้มีการพัฒนาต้นแบบโฟมปลูกได้ โดยสร้างแม่พิมพ์กล่องโฟมจากมันสำปะหลัง ให้มีช่องตรงกลางสำหรับหยอดเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว ผักบุ้ง และหุ้มด้วยฟิล์มที่ย่อยสลายได้

 

 

การใช้งาน (Application)

ผลิตภัณฑ์ไบโอโฟมซึ่งเป็นโฟมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ใช้สำหรับการบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% อีกทั้งยังสามารถใช้ปลูกพืชได้ 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

สินค้าประเภทกรีนโปรดักซ์คงต้องเน้นที่ความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ กล่าวคือ ต้องมีการทำการตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องที่ต้องมีการโยงถึงผู้ใช้ ตอนนี้มีผู้ใช้จำนวนไม่มากนักที่จะยอมจ่าย เนื่องจากปัจจุบันสินค้าประเภทกรีนยังแพงกว่าสินค้าปกติค่อนข้างเยอะ คนส่วนใหญ่ห่วงโลกใบนี้กันทั้งแต่ แต่ก็ห่วงกระเป๋าตัวเองด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราต้องยอมรับว่าวงการพลาสติกพัฒนามากว่า 50 ถึง 60 ปีแล้ว มีขบวนการลดต้นทุนมาเรื่อยๆ แต่สินค้ากลุ่มกรีนเพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนัก ฉะนั้น ก็จะต้องมีกระบวนการลดต้นทุนไปสักระดับหนึ่ง เพื่อให้ราคาของสินค้ากลุ่มนี้ลดลงมาได้ให้ใกล้เคียงกับสินค้าปกติ แล้วเสริมเรื่องข้อดีเข้าไปเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ใช้ก็จะค่อยๆ หันมาใช้สินค้ากรีนเพิ่มขึ้นได้

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม