"อะมินต้า" การฟื้นฟูตับกุ้งแข็งแรง ช่วยลดอัตราการเกิดโรค EMS

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยประสบปัญหาอย่างหนักกับโรคตายด่วน หรือที่เรียกกันในชื่อโรค EMS ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Bacteriophage (วิบริโอที่มีไวรัสอาศัยอยู่ด้วย) เข้าทำลายตับอย่างรุนแรง  
สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไวรัสเข้าทำลายตับ มาจาก สภาพลูกกุ้งที่อ่อนแอ เซลลตับไม่สมบูรณ์ พูตับมีลักษณะคดงอ หรือบิดเบี้ยว และมีปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อยเกินไป รวมทั้งผนังเซลล์ตับบางเกินไป  จึงจำเป็นที่จะต้องหาวธีการทำให้ตับสมบูรณ์  แข็งแรง พูตับสวย ผนังเซลล์ตับหนา และมีปริมาณเม็ดไขมันมากขึ้น รวมทั้งสารที่นำมาจะต้องสามารถต่อต้าน หรือยับยั้งเชื้อวิบริโอ และไวรัส ด้วย

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

"อะมินต้า" (AMINTA) สารเสริมบำรุงตับ เพิ่มปริมาณเม็ดไขมัน และ อิมนูต้า (IMNUTA) สารยับยั้งเชื้อ
วิบริโอ และไวรัส เป็นสารสกัดธรรมชาติ(Phytogenic) ที่อยู่ในรูปของ นาโน เอ็นแคปซูเลชั่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัท สารสกัดดังกล่าวจะถูกห่อหุ้มเอาไว้ และมีขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถยึดเกาะผนังลำไส้ และถูกดูดซึมได้ดี ลดปัญหาการสูญเสีย เนื่องจาก สารสกัดจากธรรมชาติจะสูญสลายได้ง่าย  และเมี่อถึงอวัยวะเป้าหมายจะค่อยๆปลดปล่อยสารสารสำคัญออกมา

 

 

 

การใช้งาน (Application)

ทั้ง อะมินต้า (AMINTA) สารเสริมบำรุงตับ เพิ่มปริมาณเม็ดไขมัน และ อิมนูต้า (IMNUTA) สารยับยั้งเชื้อ
วิบริโอ และไวรัส มีประสิทธิภาพเหนือกว่าสารตัวอื่นๆ  โดยในสูตรบ่อเพาะฟัก ใส่ลงน้ำเป็นประจำทุกวัน  และในสูตรบ่อดิน ให้ผสมอาหาร และผึ่งให้แห้งก่อนนำไปหว่านให้กุ้งกิน

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

โดยทั่วไปสินค้าในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบผง และแบบน้ำ มีทั้งแบบที่สกัด และไม่ได้สกัด ถ้าอยู่ในรูปแบบผงอาจจะเป็นการบดหยาบ หรือถ้าอยู่ในรูปแบบน้ำเป็นการสกัดธรรมดา ซึ่งจะสูญสลายได้ง่าย ไม่มีความคงทน ในขณะที่ อะมินต้า (AMINTA) สารเสริมบำรุงตับ เพิ่มปริมาณเม็ดไขมัน และ อิมนูต้า (IMNUTA) สารยับยั้งเชื้อวิบริโอ และไวรัส เป็นสารสกัด (Phytogenic) ที่อยู่ในรูปของ นาโนเอ็นแคปซูเลชั่น ยึดเกาะผนังลำไส้  ดูดซึมได้ง่าย  ทำให้สารสำคัญเข้าสู่อวัยวะเป้าหมายได้ดี และใช้ประโยชน์ของสารสกัดได้อย่างเต็มที่  ทำให้ อะมินต้า (AMINTA) และ อิมนูต้า (IMNUTA) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

แผนการตลาดของบริษัท ตั้งเป้าไว้ว่า จะต้องผลิตสารสำคัญที่เป็นสารธรรมชาติ (Phytogenic) ตัวอื่นๆอีกให้อยู่ในรูปของ นาโนเอ็นแคปซูเลชั่นโดยเน้นให้เป็นอาหารเสริม  เพื่อช่วยให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดี มีความแข็งแรง ลดการเกิดโรค  เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งจะทำให้การเลี้ยงกุ้งของประเทศยั้งยืนตลอดไปข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม