“Blu Ribbon” นวัตกรรมวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัล

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

วัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินสีฟ้า “Blu Ribbon” มีคุณสมบัติลอกออกง่าย ไม่ติดแผลหรือมีสิ่งตกค้างเหลืออยู่ในแผล แผลสะอาด ไม่ต้องเสียเวลาขูดแผลมาก ลดขั้นตอนและความถี่ในการทำแผล ทำให้คนไข้ทรมานน้อยลง ป้องกันการติดเชื้อและรักษาความชุ่มชื้นที่เหมาะสมให้กับแผล จึงทำให้บาดแผลหายเร็วกว่าการรักษาแบบเดิม ซึ่งส่งผลให้รักษาแผลเรื้อรังที่หายยากสามารถหายได้ เช่น แผลเบาหวาน และมีสีที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลชิ้นใหม่ ซึ่งยังไม่มีวัสดุปิดแผลชนิดใดที่รวมคุณสมบัติที่ดีดังกล่าวไว้ได้ 

“Blu Ribbon” เป็นวัสดุปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินสีฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นนวัตกรรมด้านวัสดุปิดแผลแนวใหม่ นอกจากนี้ Blu Ribbon ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน 40th International Exhibition of Invention of Geneva 2012 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และรางวัลอื่นๆ ในระดับนานาชาติอีกหลายรางวัล

 

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

“Blu Ribbon” เป็นวัสดุปิดแผลที่ได้ผสมผสานเทคโนโลยีนาโน 2 ชนิดซึ่งเป็นของคนไทย คือ

1. Nano-Biocellulose Technology นาโนไบโอเซลลูโลส เป็นสารธรรมชาติที่ได้จากการนำข้าวไทยมาเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ทำให้สร้างเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนที่มีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม แข็งแรง สามารถดูดซับน้ำได้ถึง 200 เท่าของน้ำหนักแห้ง ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับแผลทำให้แผลหายเร็ว และสามารถกำจัดเนื้อตายออกจากแผลอันเนื่องมาจากการที่แผ่นปิดแผลมีรูพรุนจำนวนมากในโครงสร้าง ทำให้แผลสะอาด

2. Blue Silver Nano Technology บลูซิลเวอร์นาโน เป็นเทคโนโลยีการสังเคราะห์โลหะเงินบริสุทธิ์ขนาดนาโนในรูปคริสตัลสีฟ้า มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงในขนาดการใช้ที่ต่ำมาก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

การใช้งาน (Application)

“Blu Ribbon” จะทำให้คนไทยเข้าถึงวัสดุปิดแผลที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางเพื่อมาทำแผลที่โรงพยาบาล เนื่องจากไม่ต้องมาทำแผลทุกวัน ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำแผลสะดวกขึ้น

ใช้เวลาและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ลดลง และลดภาระการขาดดุลทางการค้าจากการนำเข้าวัสดุปิดแผลจากต่างประเทศ นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดหาได้จากภายในประเทศจึงเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

บริษัทได้พัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุปิดแผลแนวใหม่ในกลุ่มอื่นๆ โดยปัจจุบันได้ผลิตแผ่นปิดแผลประเภท Tulle Gras Dressing ซึ่งอยู่ในการทดลองทางคลินิกในโรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ ยังกำลังวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hydrogel Dressing และ Combined Dressing เพื่อให้ครอบคลุมการใช้กับแผลทุกประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม