เครื่องปอกเปลือกปลิว

โดย  Bigstart Innovation
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

มะพร้าวที่วางขายในท้องตลาดในปัจจุบัน ต้องผ่านกระบวนการปอกเปลือกให้บางลงให้ได้ผิวมะพร้าวที่ขาว สะอาด และสามาถนำไปผ่าเพื่อรับประทานต่อได้ง่าย

 

แต่ขั้นตอนของการปอกเปลือกมะพร้าวให้บางลง ในปัจจุบันยังคงใช้แรงงานคนในการปอกเปลือก

ทำให้เสียเวลา และมีต้นทุนในการจัดจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น

จึงทำให้มีการคิดค้นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้งลูกขึ้น โดยมีการต่อยอดความคิดมาจากการทำงานของกบเหลาดินสอ ซึ่งจะมีการปอกเปลือกมะพร้าวให้ออกมา ในลักษณะที่มีปลายแหลมด้านบน

โดยใช้มอเตอร์เป็นเครื่องทุ่นแรง ในการหมุนลูกมะพร้าวให้เข้ากับใบมีด โดยจะได้ลูกมะพร้าวที่ผ่านการปอกเปลือกออกมา ในลักษณที่มีปลายแหลมเหมือนดินสอ เพื่อให้ง่ายต่อการปาดเฉือน  เอาผิวด้านบนของลูกมะพร้าวออก ทำให้สามารถรับประทานน้ำมะพร้าวได้ง่ายขึ้น

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

Bigstart Innovation

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 41 โครงการ

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม