หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

ความยาวและสัดส่วนของหมอนทุกแบบ ผมคำนวณจากระยะสัดส่วนเฉลี่ยของร่างกายมนุษย์ เรียกว่า Anthropometry เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้ในขนาดเดียวกัน เพราะจุดรองรับและแนวกระดูกสันหลังของแต่ละคนไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

ส่วนในเรื่องของการออกแบบให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร ทั้ง “9” “7” และ “J” นั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ มองแล้วจะรู้สึกสะดุดตามากกว่าหมอนธรรมดาทั่วไป ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับในสรีระที่จำเป็นได้เหมือนกันทั้งหมด ตั้งแต่คอ หลัง แขน ขา และช่วงท้อง เมื่อผู้นอนหลับไปแล้ว หมอนจะยังคงรองรับให้นอนได้ถูกท่า แม้ผู้นอนจะพลิกตัวไปมาก็ตาม

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

ความจริงแล้วธุรกิจหมอนมีการแข่งขันสูง แต่ส่วนมากจะแข่งกันเรื่องวัสดุ เช่น ยางพารา เมมโมรี โฟม หรือขนเป็ด ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แม้ของเราไม่ได้เน้นในส่วนนั้น แต่เราก็เลือกใช้ใยเกรดเอ เป็นใย Hollow conjugated silicone fiber ที่มีความนุ่มลื่น ดูแลทำความสะอาดง่าย โปร่ง และระบายอากาศได้ดี เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอ เพราะคอนเซ็ปต์ของเราไม่ใช่วัสดุ แต่เป็นท่านอน เราอาศัยความแตกต่าง และความเฉพาะตัวตรงนี้เป็นจุดแข็ง เพราะเรามีแนวคิดหลักๆ ว่าอาการปวดเมื่อยที่เกิดจากการนอน ขึ้นอยู่กับท่าทาง ไม่ใช่วัสดุแต่อย่างใดข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

Bigstart Innovation

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 41 โครงการ

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม