3D Surface ผนังสามมิติสำเร็จรูป

โดย  Bigstart Innovation
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ เหมือนเจ้าของนวัตกรรมของเราวันนี้ ที่เห็นมองโอกาสจากธุรกิจผลิตกระเป๋าเดินทาง ซึ่งต้องมีการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ ของกระเป๋า มาต่อยอดเป็นรูปทรงต่างๆ ในการตกแต่งห้อง ตกแต่งอาคาร ซึ่งมีความโดดเด่นกว่ากระเบื้องตรงสามารถจัดรูปทรงเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการและมีเสียดสีให้เลือกใช้กว่าหมื่นสี  และในขณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในงานตกแต่ง สถาปัตยกรรม ฉากข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

Bigstart Innovation

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 41 โครงการ

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม