ชาวเวอร์ แคมป์ปิ้ง

โดย  Bigstart Innovation
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

การแก้ปัญหาเรื่องการอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างการของท่านที่ชอบเดินทาง หรือไปแคมปิ้งในสถานที่ต่างๆ หรือชาวประมงที่ต้องออกเรือเป็นเวลานาน โดยที่ไม่สามารถขนน้ำจืดขึ้นเรือไปได้ครั้งละมากๆ จะสามารถอาบน้ำได้อย่างสะดวกสะบาย และประหยัดน้ำ

โดยสิ่งประดิษฐ์ชาวเวอร์แคมป์ปิ้งนี้มีการออกแบบถังบรรจุน้ำที่มีคันโยกและตัวปั๊มน้ำอยู่ในตัวโดย    มีหลักการทำงานก็คือเหยียบคันโยกเพื่อให้มีแรงดัน น้ำก็จะไหลขึ้นไปตามท่อ วิธิการใช้งานก็แค่เปิดวาวล์น้ำ แล้วน้ำก็จะไหลออกมาจากฝักบัวพร้อมอาบได้เลยค่ะ  ซึ่งถังบรรจุน้ำได้มีการออกแบบให้ มีล้อลาก เพื่อความสะดวกและง่ายในการเคลื่อนย้าย และสามารถจุน้ำได้เต็มที่ถึง 16 ลิตร ทำจากแสตนเลสไม่เป็นสนิม มีระบบฝักบัวช่วยในการประหยัดน้ำ

 

ซึ่งการอาบน้ำจากเครื่องชาวเวอร์แคมป์ปิ้งนี้จะสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าการอาบจากการใช้ขันตักน้ำ โดยสามารถใช้น้ำเท่ากับปริมาณ  5 ขัน ก็สามารถทำความสะอาดร่างการได้ ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นอกจากจะเพิ่มความนะดวกสะบายให้กับผู้เดินทางแล้วยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำอีกด้วยข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

Bigstart Innovation

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 41 โครงการ

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม