หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

การกำจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรชาวนาในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกหลายทางเลือก

ที่เป็นการกำจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี เนื่องจากมีวัชพืชบางสายพันธ์ที่เป็นตระกูลเดียวกับข้าว จึงไม่สามารถใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดได้

จึงต้องมีการกำจัดด้วยวิธีธรรมชาติ และหนึ่งในทางเลือกของการกำจัดวัชพืช คือ เครื่องตัดหญ้าในนาข้าว โดยการทำงานของเครื่องตัดหญ้าในนาข้าวนี้ เป็นการใช้ตัวกลิ้งด้านหน้าของตัวเครื่อง กดหญ้าให้ล้มลง แล้วใช้ลูกกลิ้งด้านหลังของตัวเครื่อง กดหญ้าลงให้จมลงไปดิน ส่วนต้นหญ้าที่จมอยู่เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็จะกลายเป็นอาหารให้กับต้นข้าว


ส่วนหญ้าที่มีลักษณะลำต้น ที่โตสูงใหญ่เกินกว่าจะบดลงดินได้ ก็จะใช้เครื่องที่ออกแบบมาในลักษณะตัวคลุมติดกับเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้ากระเด็น และกันใบมีดไม่ให้โดนต้นข้าว ซึ่งชาวนะก็จะสามารถกำจัดหญ้าในร่องนาได้อย่างสบายและรวดเร็วขึ้นข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

Bigstart Innovation

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 41 โครงการ

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม