ผลิตภัณฑ์ไพลทานอยด์ จากสารสกัดไพล

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เป็นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าไพล  ซึ่งเป็นสมุนไพรไทย ให้เป็นสมุนไพรแห่งชาติ โดยการพัฒนาและนำนวัตกรรมการสกัดไพลและสารออกฤทธิ์ภายใต้งานวิจัยจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี (PERCH) ทำให้ได้สารสำคัญ ในกลุ่ม Terpinene-4-ol ซึ่งมีฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory Activity)  และสารในกลุ่ม (E) -1-(3’,4’ -dimethoxyphenyl)-butadiene ; DMPBD ซึ่งมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย ต่อต้านการอักเสบ สามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และอาการเคล็ดขัดยอก ซึ่ง DMPBD เป็นสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพต้านการอักเสบได้ดีกว่า “ไดโคฟิแนค” (Diclofenac) 20-30 เท่า จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อย และผลิตภัณฑ์นวดบำบัด

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ในกระบวนการสกัดสารสำคัญของไพล มี 2 กระบวนการที่สำคัญคือ   กระบวนการที่ 1 การสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดในรูป Essential Oil   สารสำคัญในกระบวนการนี้ ได้แก่ (E) -1-(3’,4’ -dimethoxyphenyl)-butadiene ; DMPBD  และ  Terpinene-4-0l   กระบวนการที่ 2 การสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดในรูป Liquid Extract และ  Powder Extract  สารสำคัญในกระบวนการนี้ได้แก่ เคอร์คิวมินอยด์ (Curcuminoids) ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรีย จึงเหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ รักษาสิว ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว และผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยจะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน ลดความหมองคล้ำของสีผิวได้

การใช้งาน (Application)

นำสารสกัดไพล ซึ่งมีชื่อทางการค้า Plaitanoids TM   มาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตครีมไพลทานอยด์ (Plaitanoids Massage Cream) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีและบำรุงผิวพรรณไปในเวลาเดียวกัน และนอกจากนี้ Plaitanoids TM   สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

ต้องการได้รับงบการสนับสนุนทางด้านการโฆษณาข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

11 พ.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม