R2GO 4.0 (อาทูโก สี่จุดศูนย์)

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

R2GO 4.0  (อาทูโก สี่จุดศูนย์)

            R2GO 4.0 คือระบบบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยระบบสามารถรายงานสถานะคลังสินค้า การเงิน  สรุปรายงานการขาย ได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี รวมถึงการจัดการเช็คสถานะจำนวนสินค้าที่นำเข้า และจำหน่ายออก อีกทั้งสามารถควบคุมการทำงานโดยเจ้าของธุรกิจ พนักงานขาย และ พนักงานคลังสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

            R2GO 4.0 ถูกบรรจุลงอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ที่มีขนาดเล็ก บรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์จิ๋วมี WIFI ในตัว สามารถเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์และเมาส์ แบบ USB สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ได้  โดยผู้ใช้สามารถใช้งาน R2GO 4.0 ผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกันได้ อีกทั้งสามารถสั่งคำนวนรายรับ รายจ่าย พิมพ์ใบเสร็จ และสรุปออกมาเป็นรายงานยอดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่าง ๆ ได้ทันที

กลุ่มเป้าหมาย  เหมาะสำหรับธุรกิจเกิดใหม่ เช่น Startup,  SME

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

 

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ

1. นายพิชยุตม์ ทับทองดี   E-mail  stampicg@gmail.com

2. นายชโลทร แซ่แต้   E-mail  shellclub@gmail.com

3. นายวสันต์ จี้ลี้      E-mail  shellclub@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายวิโรจน์  แก้วเรือง  E-mail  shellciub@gmail.com

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี              

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นด้านข้างขวานี้ค่ะ

อย่าลืมล็อคอินก่อนคอมเม้นต์แนะนำนะคะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม