เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ

            ผู้ประดิษฐ์ได้สร้างชุดเทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติ ขึ้นสำหรับแก้ปัญหาให้แก่บุคคลที่ต้องการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานแต่ไม่สามารถออกไปขี่ด้านนอกในสภาวะที่ปรกติได้ เช่น ฝนตก ขี่จักรยานไม่คล่อง รวมถึงการอ้างเรื่องไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย ซึ่งเทรนเนอร์จักรยาน 3 มิติที่สร้างขึ้น จะอาศัยหลักการของเทรนเนอร์แบบ 3 ลูกกลิ้งสําหรับซ้อมปั่นจักรยานในร่ม มาผนวกกับชุดรองรับเทรนเนอร์ที่มีการควบคุมด้วยโปรแกรมตามสภาพแวดล้อมแสดงผลที่หน้าจอทีวี พื้นของเทรนเนอร์จะเคลื่อนที่ขึ้น ลง ตามที่ผู้ประดิษฐ์ได้สร้างโปรแกรมขึ้น ซึ่งจะทําให้ผู้ขับขี่รถจักรยาน สามารถขับขี่จักรยานได้ในบ้านของตนเองในสภาวะใกล้เคียงกับบนท้องถนนจริง สามารถขับขี่เมื่อใดก็ได้ ซึ่งการขับขี่แบบนี้จะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่จากรถชนิดต่าง ๆ ที่ขับขี่บนท้องถนน ไม่ต้องกลัวมีฝนตก เลิกงานมืด ซึ่งจะทําให้การออกกําลังกายทําได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันมีการผลิตชิ้นงานจริงออกมาแล้ว  โดยอยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพเพิ่มเติม และวางแผนการดำเนินการด้านธุรกิจเพื่อชิ้นงานออกสู่ตลาดต่อไป

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

1 นายวิศรุต      โพธิมาตร์  

2 นายอุง           คําลัวะ

3 นายเจษฏา   ปิ่นทํานัก

อาจารย์ที่ปรึกษา นายปราโมทย์   ขอเหล็ก  โทรศัพท์.....084-0861487... E-mail  Kholek_2012@hotmail.com

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว  จ.สมุทรสาคร                                           

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นด้านล่างนี้ค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม