หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

HAND TABLE Ball ( ปิงปองมือ )

            นวัตกรรมปิงปองมือ เป็นอุปกรณ์กีฬาสำนักงานลักษณะทั่วไปคล้ายกับโต๊ะปิงปองที่มีขนาดเล็กสามารถจัดวางในห้องสำนักงาน พื้นที่ขนาดเล็ก โดยการใช้หลักการวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกาย และกำหนดการเคลื่อนไหวในเกมเพื่อให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมในสำนักงาน และกลุ่มคนในสำนักงาน การทำกิจกรรมส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตไปพร้อมการฝึกระบบประสาท ของมือซ้าย/ขวา หรือ สมองซีกซ้าย/ซีกขวา เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ผู้คนในสำนักงานต้องใช้เป็นประจำ ทำให้เกิดการประสานงานการเคลื่อนไหวและถ่ายโอนทักษะการเคลื่อนไหว  โดยนำเอาแนวความคิดจากการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) กับ นวัตกรรมกีฬาบอลโต๊ะกลม (ธนา กิติศรีวรพันธุ์. 2554) มาประยุกต์สร้างนวัตกรรมแฮนด์เทเบิลบอล (Hand  Table  Ball) หรือ “กีฬาปิงปองมือ หรือ ปิงปองมือโต๊ะเล็ก”

             การพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมทางกายในสำนักงานแฮนด์เทเบิลบอล (Hand Table Ball) ครั้งนี้ทำการศึกษาอยู่ 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรกเป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในที่สำนักงาน หรือ บริเวณพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทั่วถึง และส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นขณะการทำกิจกรรม Hand  Table  Ball ผลการศึกษาควาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างกิจกรรมทางกายนสำนักงาน และเกิดกิจกรรมทางกายร่วมกันในสังคมทำงาน ต่อไป 

ปัจจุบันมีการผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย และอยู่ในระหว่างการพัฒนาวางแผนเพื่อจำหน่ายชิ้นงานออกสู่ตลาดต่อไป

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

นายอรรถพล  ห้วยลึก        Email: masost087@gmail.com 

นายพลพลาพร  เมืองทรัพย์     Email: auttapon9215@gmail.com   

นายสุรศักดิ์  มาศโอสถ      

อาจารย์ที่ปรึกษา    ปรัชญา ชมสะห้าย       เบอร์ติดต่อ 099-2390774   Email: assassin_pong@hotmail.com

สถาบันการศึกษา  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะ

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม