สนามฟุตบอลเด็กเล่น

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

สนามฟุตบอลเด็กเล่น

            โครงการนี้เกิดจากการสังเกตุเห็นปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ของสนามฟุตบอล และจำนวนผู้เล่นที่ในกลุ่มเด็กที่มีไม่มากพอจึงทำให้การเล่นฟุตบอลเป็นอุปสรรคในการเล่น  อีกทั้งหากผู้เล่นเตะฟุตบอลด้วยน้ำหนักการเตะที่แรงเกินไปทำให้ลูกบอลไปไกลทำให้เด็กหลายๆ ไม่ชอบที่จะเดินไปเก็บ จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้นำปัญหามาวิเคราะห์และตัดสินใจ สร้างสนามฟุตบอลที่สามารถถอดประกอบได้ ใช้พื้นที่น้อย เหมาะสำหรับการทำเป็นสนามฟุตบอลสำหรับผู้เล่น 2-4 คน และยังใช้เป็นสนามที่ใช้ในการฝึกส่งลูกเลี้ยงลูกในพื้นที่เล็กๆ ให้กับเด็กได้อีกด้วย

            โดยได้นำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มาใช้ เกี่ยวกับเรื่องของ แรงกิริยา ซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากการกระทำโดยสิ่งใดๆ เช่น การออกแรงกดโต๊ะ การออกแรงเตะลูกฟุตบอล และการสะท้อนกลับ เพราะเมื่อฟุตบอลปะทะตาข่ายของสนามจะสะท้อนกลับ เข้ามาในสนาม ไม่ออกนอกสนาม ทำให้ผู้เล่นสามารถเตะฟุตบอลได้ตามต้องการ

ปัจจุบันมีการผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งยังต้องพัฒนาในส่วนของกรอบสนาม การคำนวนต่างๆเพิ่มเติมก่อนนำออกสู่ตลาดจริง

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

1. เด็กหญิงชุติมา  ตันทอง    

2. นายพลวีธ์  ปิ่นทอง  

3.นางสาวพิชชากร  สมธรรม 

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวขนิษฐา ปานชา  โทรศัพท์ 089-160-9788   E-mail

kammam_kpc@hotmail.com

สถาบันการศึกษา   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี    ต.ไผ่ขวาง   อ.เมืองสุพรรณบุรี   จ.สุพรรณบุรี

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม