หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

FITBELT

            นวัตกรรมนี้เกิดจากการสังเกตุเห็นว่าเครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่นั้น มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก พกพาไม่สะดวก ทำให้ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายในพื้นที่จำกัดนั้น ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม ผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดการสร้างอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายในที่จำกัดและสามารถพกพาได้สะดวก  โดยได้แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์จากเรื่องแรง จากการยืดหดของสปริง เมื่อสปริงยืดหดจะเกิดแรงสปริง ซึ่งแรงสปริงนี้จะมาช่วยในการออกกำลังกาย และการใช้สปริงยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เนื่องจากว่า สปริงสามารถปรับระยะยืดหดได้ทำให้ออกแรงได้ต่างกัน จึงทำให้ไม่ต้องพกมวลถ่วงหลายๆอัน และแนวคิดเรื่องการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกาย เมื่อกล้ามเนื้อเกิดการเสียหายจากการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายพยายามที่จะซ่อมแซมส่วนนั้นๆ  จึงเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆแข็งแรงและขยายใหญ่ขึ้น จึงได้จัดทำอุปกรณ์ FITBELT ขึ้นเพื่อการออกกำลังกายที่เน้นการสร้างกล้ามเนื้อภายในพื้นที่จำกัด  

ปัจจุบันมีการผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาด้านวัสดุที่เลือกใช้ และการอธิบายการใช้งานให้ง่ายและถูกต้อง เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรมต่อไป

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

1 นาย ธนสภณ อัศวเศรษฐกุล   E-mail usRX2153@gmail.com

2 นาย นวมินทร์ แตงอ่อน  E-mail nmpeet50@gmail.com

3 นาย  จิรวิทย์  ยอดเพ็ชร์   E-mail jirawitkoko@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี วัฒนะ รัมมะเอ็ด       โทรศัพท์  081-5843168  E-mail watachiwa2525@ hotmail.com

สถาบันการศึกษา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม