หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

V – Exercise

                V – Exercise เป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายที่สร้างขึ้นมาเพื่อปรับสภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ

มนุษย์ ซึ่งการทำงานของแขน ขา หรือส่วนต่างๆที่ยื่นออกมาจากแกนกลางของร่างกาย มีการทำงาน

แบบกางออกและหุบเข้าตลอดเวลา ซึ่งการกางแขนขึ้นจะมีแรงต้านจากน้ำหนักของกล้ามเนื้อแขนและแรงโน้ม

ถ่วงของโลก ส่วนการหุบแขนจะเป็นการปล่อยให้ลงไปตามน้ำหนักแขน จึงทำให้เกิด V – Exercise ขึ้น เพื่อ

เพิ่มแรงต้านจากการหุบแขน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมการฝึก

และสามารถเพิ่มแรงต้านได้จากการเพิ่มความยืดหยุ่นของยาง สามารถใช้ออกกำลังกายได้ทุกเพศ ทุกวัย

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

นายศราวุธ  จันทปัน    เบอร์ติดต่อ 0827877202

นางสาวปาริชาติ  ดุลสุข    เบอร์ติดต่อ 0874207002

ที่ปรึกษา  นายกิตติศักดิ์  วงษ์ดนตรี   เบอร์ติดต่อ 0878178044

 E-mail: icecrystal1987@gmail.com

ชื่อ/ที่อยู่  สถาบันการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

 

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม