หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

Vibrapaster

            Vibrapaster เป็นพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดเมื่อยจาก 2 ฟังก์ชั่นทั้งการกระตุ้นการจ่ายยาบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อและยังสร้างความผ่อนคลายแก่กล้ามเนื้อจากการสั่นของพลาสเตอร์ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยบริเวณต่างๆของร่างกายที่เกิดอาการ โดยสามารถติดพลาสเตอร์กับทุกส่วนของร่างกายที่เกิดอาการปวด เช่น บริเวณต้นคอ, หลัง, ขา, เอว เป็นต้น พลาสเตอร์นี้สามารถกระตุ้นการจ่ายยารวมทั้งสามารถลดการบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยอาศัยการสั่นจากตัว vibrator เป็นแหล่งกำเนิด และใช้มุ่งลวดในการกระจายสัญญาณการสั่นเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณโดยรอบพลาสเตอร์ ที่ทำจากผ้ายืดชุบสารนาโนโดยอีกด้านจะเป็นสาร Hydrogel ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการยึดเกาะกับผิวหนังได้ทุกส่วนในร่างกาย ตัว vibratorจะเชื่อมต่อกับส่วนอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน โดยอุปกรณ์ควบคุมจะมีหน้าจอแสดงผลและปุ่มควบคุม ในการควบคุมการเปิด-ปิด ตัวเครื่อง การปรับลักษณะการนวด ระดับการสั่น และความถี่ในการสั่น  จุดเด่นคือ พลาสเตอร์นี้สามารถควบคุมการปล่อยยาได้ โดยคำนวนจากการใช้แรงสั่น ตัวยาสามารถซึมลงสู่ผิวหนังบริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้บรรเทาอาการปวดได้ทันที อีกทั้งประหยัด และใช้งานง่ายได้ทุกที่ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: กลุ่มแรกเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไป ในกลุ่มพนักงานออฟฟิตซึ่งมักจะมีอาการปวดเมื่อยจากการทำงาน รวมถึงวัยผู้สูงอายุที่มีอาการปวดบ่อยครั้งเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกาย

กลุ่มที่ 2 เป็นนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลัยกาย ซึ่งมักพบอาการปวดจากการใช้ร่างกายอย่างหนักขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา

ปัจจุบันโครงการนี้มีการทำชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว โดยมีการปรับรูปลักษณ์ให้ดูทันสมัย บาง และเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น โดยยังมีการวิจัยต่อเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและให้ผลดีที่สุดในการกระตุ้นการจ่ายยาต่อไป 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ 

1. พิชชา เกียรติธนะบำรุง   โทรศัพท์ 0835487879E-mail pitcha_palm@hotmail.com 

2. กรพินธ์ุ  สายวงศ์ปัญญา   โทรศัพท์ 0843166686  E-mail bromild1@gmail.com     

3. รชต  บูรณะสัมฤทธิ์     โทรศัพท์ 090-964-0666  E-mail mulachata@gmail.com   

อาจารย์ที่ปรึกษา ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ   โทรศัพท์ 0804404576   E-mail ratchatee.t@ku.th
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นด้านล่างนี้ค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง