หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

BLISS หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค

            ปัจจุบันบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดอาการสำหรับเด็กออทิสติก มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยออทิสติกให้ทั่วถึงได้ อีกทั้งการฝึกพฤติกรรมบำบัดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงได้ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ BLISS ซึ่งเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนทีได้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการปฏิสัมพันธ์ในเด็ก ออทิสติก สำหรับเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญในการบำบัด โดยจุดเด่นอยู่ที่การสื่อสารทางสีหน้า และดวงตา ที่เด็กออทิสติดมีปัญหาในการสื่อสารลักษณะนี้ หุ่นยนต์ Bliss จึงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ความรู้ตามระดับพัฒนาการ พร้อมเรียนรู้การควบคุมตนเองในสังคมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการเล่นเกมตามกฎกติกาของเกมหุ่นยนต์สามารถนำไปใช้ในการบำบัดได้หลายครั้งตามความจำเป็น โดยที่หุ่นยนต์จะไม่แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์เชิงลบ แต่จะใช้หลักการเสริมกำลังเชิงบวก (Reinforcement Strategy) แทน นอกจากนี้หุ่นยนต์ช่วยเก็บข้อมูลพัฒนาการด้านสังคมของผู้ป่วย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ BLISS คือ

1.มีรูปร่างคล้ายของเล่น แต่สามารถแสดงออกหน้าตาและสีหน้าได้อย่างเป็นมิตรมากกว่าหุ่นยนต์เสมือนคน

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้ด้านอารมณ์ และทักษะทางสังคม ผ่านการเล่นเกม

2.มีโครงสร้างและวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานของหุ่นยนต์ในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก

3.มีการประยุกต์ใช้ชุดเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดึงดูดความสนใจของเด็ก สร้างและตอบสนองรูปแบบอารมณ์ของหุ่นยนต์เพื่อปฏิสัมพันธ์กับเด็ก โดยระมัดระวังไม่แสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์เชิงลบต่อเด็กจนทำให้เด็กกลัวและไม่ปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์

4.มีสองล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยระบบขับเคลื่อนสองล้อของหุ่นยนต์ได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางขนาดเล็กหรือพื้นผิวขรุขระได้เพื่อให้เหมาะแก่การนำไปใช้ในพื้นที่ที่ทำกิจกรรมบำบัดจริง

5.มีการเคลื่อนที่ไปมาในพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวก คล่องตัวในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็กออทิสติก ทำให้สามารถใช้ในรูปแบบของกิจกรรมบำบัดที่หลากหลาย

6.สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมภายนอกที่จะช่วยในการเพิ่มขอบเขตของกิจกรรมบำบัดที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้

7.สามารถออกแบบและเพิ่มโปรแกรมการทำกิจกรรมบำบัดใหม่ ๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้

8.สามรถเก็บข้อมูลพัฒนาการของผู้ป่วยระหว่างการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้ป่วยได้

ปัจจุบันหุ่นยนต์ Bliss อยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อยอดจากรุ่นแรก โดยมีการออกแบบฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ให้เหมาะกับเด็กออทิสติก  รวมถึงต่อยอดออกมาเป็นหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงวัย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นทดสอบและกำลังจะผลิตออกมาเร็วๆนี้

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ 

1. เพ็ญพิชชา    หวังลาวัลย์    โทรศัพท์ 0885976760    E-mail w.penpitcha@gmail.com                        
2. ถิรวัฒน์  ชูทอง    โทรศัพท์ 0873811979   E-mail thirawat.joey@gmail.com        
3. นริศ  อัศวเลิศศัดดิ์    โทรศัพท์ 0891254729    E-mail tonnaris@gmail.com      

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์  โทรศัพท์ 089-922-8122  
E-mail boonserm.kae@mail.kmutt.ac.th

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

60 คะแนน
60 คะแนน
60 คะแนน
60 คะแนน
60 คะแนน